Čiastka č. 125/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 03.11.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
329/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Európskej sociálnej charte
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené