Čiastka č. 122/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 23.10.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
319/1998 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 15. októbra 1998 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 83 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch s Ústavou Slovenskej republiky a s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení protokolov č. 3, 5 a 8 23.10.1998
320/1998 Z. z. Oznámenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vyhlasujú štandardy pre štátny informačný systém
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené