Čiastka č. 117/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 09.10.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
307/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou o sociálnom zabezpečení
308/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Správnej dohody o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou o sociálnom zabezpečení
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené