Čiastka č. 114/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 07.10.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
302/1998 Z. z. Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
r1/c114/1998 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 216/1998 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené