Čiastka č. 57/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 01.05.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
122/1997 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o zavedení dovozného depozita 01.05.1997
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené