Čiastka č. 10/1995 Z. z.

Vydaná dňa: 03.02.1995
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
27/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zabezpečovaní organizovania jednotiek civilnej ochrany 01.03.1995
28/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o školských kluboch detí 01.03.1995
29/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Organizáciou Spojených národov o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva
30/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o bezvízovom styku
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené