Čiastka č. 99/1991 Zb.

Vydaná dňa: 18.12.1991
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
519/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok a notársky poriadok 01.01.1992
520/1991 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach využívania ložísk nevyhradených nerastov 01.01.1992
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené