Čiastka č. 20/1991 Zb.

Vydaná dňa: 22.03.1991
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
91/1991 Zb. Ústavný zákon o Ústavnom súde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 01.04.1991
92/1991 Zb. Zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby 01.04.1991
93/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave 01.04.1991
94/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Vysokej školy technickej v Košiciach 01.04.1991
95/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom fonde kultúry 01.04.1991
96/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o verejných kultúrnych podujatiach 01.04.1991
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené