Čiastka č. 94/1990 Zb.

Vydaná dňa: 28.12.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
570/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 01.01.1991
571/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o odmeňovaní učiteľov náboženstva 28.12.1990
572/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o oslobodení tovaru dovážaného pre potrebu štátom registrovaných cirkví, náboženských spoločností, rehoľných rádov, kongregácií a ich charitatívnych zariadení od dovozného cla 01.01.1991
573/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 270/1990 Sb., o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci 01.02.1991
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené