Čiastka č. 86/1990 Zb.

Vydaná dňa: 21.12.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
526/1990 Zb. Zákon o cenách 01.01.1991
527/1990 Zb. Zákon o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch 01.01.1991
528/1990 Zb. Devízový zákon 01.01.1991
529/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, v znení zákona č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd 05.01.1991
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené