Čiastka č. 80/1990 Zb.

Vydaná dňa: 23.11.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
474/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby 01.12.1990
475/1990 Zb. Nařízení vlády České republiky, kterým se určují pověřené obecní úřady 24.11.1990
476/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o uznávání diplomů a jiných dokladů o studiu vydaných zahraničními vysokými školami (o nostrifikaci) 23.11.1990
477/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o základných umeleckých školách 01.02.1991
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené