Čiastka č. 6/1990 Zb.

Vydaná dňa: 01.02.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
22/1990 Zb. Vyhláška Federálneho cenového úradu, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o tvorbe a kontrole cien 15.02.1990
p1/c6/1990 Zb. Postup pri financovaní niektorých výdavkov štátnych podnikov a niektorých ďalších socialistických organizácií, schválený uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 18. januára 1990 č. 34
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené