Čiastka č. 55/1990 Zb.

Vydaná dňa: 28.08.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
346/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do orgánov samosprávy obcí 28.08.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené