Čiastka č. 49/1990 Zb.

Vydaná dňa: 27.07.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
309/1990 Zb. Branný zákon (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
310/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií a cien Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 231/1988 Zb. o správnych poplatkoch v znení vyhlášky č. 39/1990 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 231/1988 Zb. o správnych poplatkoch 01.08.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené