Čiastka č. 37/1990 Zb.

Vydaná dňa: 30.05.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
221/1990 Zb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady 30.05.1990
222/1990 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o určení štátneho orgánu, ktorý je príslušný na výplatu štátneho vyrovnávacieho príspevku 01.07.1990
223/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky o vízových otázkach
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené