Čiastka č. 11/1990 Zb.

Vydaná dňa: 01.03.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
45/1990 Zb. Ústavný zákon o skrátení volebného obdobia zákonodarných zborov 01.03.1990
46/1990 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 100/1960 Zb. Ústava Československej socialistickej republiky a ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii 16.03.1990
47/1990 Zb. Zákon o voľbách do Federálneho zhromaždenia 01.03.1990
48/1990 Zb. Zákon o zmene názvu University Jana Evangelisty Purkyně v Brně 01.03.1990
49/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/1983 Zb. o zbraniach a strelive 01.03.1990
50/1990 Zb. Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o názve, štátnom znaku, štátnej vlajke, štátnej pečati a o štátnej hymne Slovenskej republiky 01.03.1990
51/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o používaní štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate a štátnej hymny Slovenskej republiky 01.03.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené