Čiastka č. 4/1989 Zb.

Vydaná dňa: 17.03.1989
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
21/1989 Zb. Vyhláška Slovenského banského úradu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí 01.07.1989
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené