Čiastka č. 27/1986 Zb.

Vydaná dňa: 23.12.1986
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
89/1986 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o dodatkovom odvode na odčerpanie dočasne voľných zdrojov zo zisku v roku 1987 01.01.1987
90/1986 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o financovaní niektorých zariadení spoločenskej spotreby a niektorých činností výrobných hospodárskych jednotiek a podnikov 01.01.1987
91/1986 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Federálneho štatistického úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 145/1983 Zb. o povoľovaní začatia stavieb, potvrdzovaní termínu ich dokončenia a o registrácii stavieb 23.12.1986
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené