Čiastka č. 25/1986 Zb.

Vydaná dňa: 19.12.1986
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
77/1986 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o dodatkovom odvode za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov 01.01.1987
79/1986 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o dodatkovom odvode za prekročenie záväzných limitov odberu a určených dodávkových fondov niektorých druhov ropných výrobkov ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi a nimi riadenými rozpočtovými a príspevkovými organizáciami 01.01.1987
80/1986 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 152/1984 Zb. o stredných školách 01.02.1987
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené