Čiastka č. 9/1976 Zb.

Vydaná dňa: 07.05.1976
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 01.10.1976
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené