Čiastka č. 32/1970 Zb.

Vydaná dňa: 23.11.1970
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
100/1970 Zb. Zákon o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti 01.01.1971
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené