Čiastka č. 12/1970 Zb.

Vydaná dňa: 06.05.1970
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
42/1970 Zb. Zákonník práce (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené