Čiastka č. 37/1961 Zb.

Vydaná dňa: 08.08.1961
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
79/1961 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kambodžským kráľovstvom 23.08.1961
80/1961 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o dohode medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o rozšírení turistickej oblasti a o zmene jednotlivých ustanovení Dohovoru medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o pohraničnom turistickom ruchu podpísaného v Prahe 6. septembra 1955 (vyhláška ministra zahraničných vecí z 28. júna 1956 č. 29 Zb.) 20.05.1961
81/1961 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou 23.08.1961
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené