Čiastka č. 13/1955 Zb.

Vydaná dňa: 01.06.1955
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
25/1955 Zb. Nariadenie, ktorým sa zriaďujú Ministerstvo palív a Ministerstvo energetiky a podriaďuje Ústredná správa vodného hospodárstva ministrovi energetiky 01.06.1955
26/1955 Zb. Vyhláška predsedu vlády ktorou sa vyhlasujú stanovy radov „Rad Červeného práporu práce", „Rad Červenej hviezdy práce" a vyznamenaní „Za pracovnú vernosť" a „Za pracovnú obetavosť" 01.06.1955
27/1955 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené