Čiastka č. 6/1951 Zb.

Vydaná dňa: 17.02.1951
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
11/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o premávke na verejných cestách 01.11.1951
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené