Čiastka č. 43/1951 Zb.

Vydaná dňa: 24.10.1951
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
80/1951 Zb. Nariadenie o organizačných zmenách na vysokých školách 24.10.1951
81/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje Dohoda o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach v priamom medzinárodnom styku (MPS) a Dohoda o preprave tovaru po železniciach v priamom medzinárodnom styku (MGS) 01.11.1951
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené