Čiastka č. 4/1951 Zb.

Vydaná dňa: 05.02.1951
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
5/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o ubytovaní brannej moci a Sboru národnej bezpečnosti 05.02.1951
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené