Čiastka č. 39/1951 Zb.

Vydaná dňa: 20.09.1951
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
75/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa zriaďujú nové povereníctva 20.09.1951
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené