Čiastka č. 37/1951 Zb.

Vydaná dňa: 01.09.1951
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
72/1951 Zb. Vyhláška o ražbe a vydaní hliníkových päťdesiatnikov 01.09.1951
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené