Čiastka č. 34/1951 Zb.

Vydaná dňa: 30.07.1951
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
63/1951 Zb. Zákon o zodpovednosti za škody spôsobené dopravnými prostriedkami 01.11.1951
64/1951 Zb. Zákon, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o znárodnení obchodných podnikov 30.07.1951
65/1951 Zb. Zákon o prevodoch nehnuteľností a o prenájmoch poľnohospodárskej a lesnej pôdy 29.08.1951
66/1951 Zb. Zákon o odbornej správe lesov 29.08.1951
67/1951 Zb. Zákon o bezpečnosti pri práci 30.07.1951
68/1951 Zb. Zákon o dobrovoľných organizáciách a shromaždeniach 01.10.1951
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené