Čiastka č. 25/1951 Zb.

Vydaná dňa: 25.05.1951
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
40/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa obmedzuje vyhlasovanie zápisov vykonaných v podnikovom registri 25.05.1951
41/1951 Zb. Vyhláška o oprave tlačových chýb v úradnom slovenskom znení prílohy k vládnemu nariadeniu č. 30/1951 Sb., ktorým sa zakladajú rady a vyznamenania a upravuje udeľovanie čestného titulu „Hrdina práce” 25.05.1951
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené