Čiastka č. 19/1951 Zb.

Vydaná dňa: 21.04.1951
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
30/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa zakladajú rady a vyznamenania a upravuje udeľovanie čestného titulu „Hrdina práce” 21.04.1951
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené