Čiastka č. 48/1950 Zb.

Vydaná dňa: 07.08.1950
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
120/1950 Zb. Nariadenie o právach a povinnostiach štátnych zamestnancov, o konaní vo veciach ich pracovného pomeru a o rozhodcovských komisiách 01.04.1950
121/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydáva platový poriadok pre laických učiteľov náboženstva 01.04.1950
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené