Čiastka č. 26/1950 Zb.

Vydaná dňa: 31.05.1950
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
54/1950 Zb. Vyhláška, ktorou sa určuje začiatok účinnosti pre presuny pôsobnosti v niektorých veciach živnostenského a iného podnikania 31.05.1950
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené