Čiastka č. 86/1949 Zb.

Vydaná dňa: 27.12.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
265/1949 Zb. Zákon o rodinnom práve. 01.01.1950
266/1949 Zb. Zákon o dočasných zmenách v niektorých občianskych veciach právnych. 01.01.1950
267/1949 Zb. Zákon o úprave niektorých organizačných otázok v odbore súdnictva. 01.01.1950
268/1949 Zb. Zákon o matrikách 01.01.1950
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené