Čiastka č. 5/1949 Zb.

Vydaná dňa: 29.01.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
10/1949 Zb. Vládne nariadenie, ktorým se vykonáva zákon o komunálnych podnikoch a vydáva ich štatút (štatút komunálnych podnikov). 29.01.1949
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené