Čiastka č. 110/1948 Zb.

Vydaná dňa: 31.12.1948
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
325/1948 Zb. Zákon o predĺžení niektorých zmenkoprávnych lehôt. 01.01.1949
326/1948 Zb. Nariadenie ministra financií o výkone poukazovacieho práva a organizácii pokladničnej a účtovnej služby pre krajské a okresné národné výbory. 01.01.1949
327/1948 Zb. Vládna vyhláška, ktorou sa uvádza do dočasnej platnosti Dohoda o dočasnej úprave hospodárskych stykov medzi Československou republikou a Ľudovou republikou rumunskou, podpísaná v Bukurešti dňa 21. júla 1948. 04.08.1948
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené