Čiastka č. 90/1946 Zb.

Vydaná dňa: 20.11.1946
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
206/1946 Zb. Zákon o zvláštních služebních přídavcích justičních důstojníků z povolání, důstojníků a gážistů mimo služební třídy soudní kancelářské služby z povolání a ostatních zaměstnanců vojenských justičních úřadů. 01.01.1946
207/1946 Zb. Zákon o udělování státní novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského. 20.11.1946
208/1946 Zb. Zákon o vyměřování obecní dávky z nájemného a obecních poplatků, vybíraných na podkladě nájemného nebo nájemní hodnoty, na léta 1944 až 1946. 20.11.1946
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené