Zákon č. 13/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 5/2015
Platnosť od 12.02.2015
Účinnosť od 01.03.2015 do17.04.2016
Zrušený 343/2015 Z. z. (nepriamo)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2015 - 17.04.2016 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.03.2015 - 17.04.2016

Pôvodný predpis

12.02.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené