Oznámenie č. o6/c18/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 18/1989
Platnosť od 29.06.1989
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. augustom 1989.

Štátna plánovacia komisia

vydala podľa § 17 ods. 1 písm. e) a ods. 4 zákona č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní výnos z 29. júna 1989 č. 25 555/89, ktorým sa zrušuje úprava Štátnej plánovacej komisie z 10. apríla 1972 č. 20 194/72-III, ktorou sa ustanovili zásady pre normovanie zásob a upevnenie režimu normovania spotreby v štátnych hospodárskych organizáciách (ktorej vydanie bolo oznámené v čiastke 11/1972 Zb.), a úprava Štátnej plánovacej komisie z 30. mája 1978 č. 80 513/78, ktorou sa ustanovujú zásady pre normovanie zásob (ktorej vydanie bolo oznámené v čiastke 21/1978 Zb.).

Výnos nadobúda účinnosť 1. augustom 1989.

Výnos bol zaslaný Federálnemu ministerstvu palív a energetiky, Federálnemu ministerstvu hutníctva, strojárstva a elektrotechniky a ministerstvám priemyslu, stavebníctva, poľnohospodárstva a výživy, zdravotníctva a sociálnych vecí republík a možno na nich doň nahliadnuť.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.