Oznámenie č. o5/c18/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 18/1989
Platnosť od 29.06.1989
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júlom 1989.

Ministerstvo vnútra a životného prostredia Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 23 ods. 2 a § 123 ods. 2 zákona č. 188/1988 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce, výnos z 1. júna 1989 č. MH-560/1989-OE, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 23. júla 1987 č. MH-58/203/1987 o poskytovaní náhrad pracovníkom v organizáciách miestneho hospodárstva za používanie vlastného náradia, strojov, zariadenia a predmetov potrebných na výkon práce a o poskytovaní režijných náhrad.

Výnos upravuje náhrady pracovníkom organizácií miestneho hospodárstva, ktorí vykonávajú kominárske práce.

Výnos nadobúda účinnosť 1. júlom 1989. Bude uverejnený v Prevádzkovom spravodajstve; možno doňho nahliadnuť na odboroch miestneho hospodárstva okresných a krajských národných výborov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.