Predpisy v roku 2021

Číslo Názov predpisu
1/2021 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o indikácii intenzívnej starostlivosti v situácii krízy a obmedzených kapacít v zdravotníckych zariadeniach z dôvodu pandémie ochorenia Covid-19
2/2021 Vestník MZ SR Štatút a rokovací poriadok pracovnej komisie ministra zdravotníctva Slovenskej republiky pre zriadenie Detenčného ústavu Hronovce
3/2021 Vestník MZ SR Oznam
4/2021 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 29. marca 2021 č. 09916-2021-OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov
5/2021 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela Pezinok
6/2021 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného centra zdravotníckych informácií
7/2021 Vestník MZ SR Oprava opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 29. marca 2021 č. 09916-2021-OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov uverejneného v čiastke 5 ročníka 69 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 1. apríla 2021
r1/c0/2021 Vestník MZ SR Tvorba nových a inovovaných preventívnych a štandardných klinických postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe, Tvorba nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do praxe, Tvorba odporúčaných a štandardných postupov pre výkon prevencie a včasnej intervencie v súvislosti s migráciou štátnych príslušníkov tretích krajín na Slovensku.
8/2021 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného centra zdravotníckych informácií
9/2021 Vestník MZ SR Štatút a rokovací poriadok komisie ministra zdravotníctva Slovenskej republiky pre vytvorenie investičného plánu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
10/2021 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 21. mája 2021 c. S14243-2021-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť' a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2021
11/2021 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Nemocnice Rázsochy
13/2021 Vestník MZ SR KONCEPCIA ODBORU RADIAČNÁ OCHRANA
12/2021 Vestník MZ SR Štatút Bezpečnostného výboru Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre oblasť informačnej a kybernetickej bezpečnosti
14/2021 Vestník MZ SR Dodatok č. 1 k štatútu Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zriedkavé choroby (Rare Diseases - RD)
15/2021 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, zo 7. júla 2021, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.