Predpisy v roku 2020

Číslo Názov predpisu
14/2020 Vestník MZ SR Štatút odborných pracovných skupín pre vypracovanie štandardných diagnostických postupov a štandardných terapeutických postupov
17/2020 Vestník MZ SR Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre schvaľovanie, revíziu a audit postupov pre výkon prevencie
6/2020 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina
4/2020 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Nitra
5/2020 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky
1/2020 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 4. mája 2020 č. 08167-2020-OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov
2/2020 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje postup pri vykonaní zásahu a neodkladnej prepravy v rámci poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti
3/2020 Vestník MZ SR Odborné usmernenie ministerstva zdravotníctva na vykazovanie zdravotných výkonov a diagnóz pre zdravotníckych pracovníkov a zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorí sa podieľajú na skríningu kolorektálneho karcinómu
7/2020 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zrušení príspevkovej organizácie
9/2020 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice
r1/c0/2020 Vestník MZ SR Tvorba nových a inovovaných preventívnych a štandardných klinických postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe
8/2020 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 22. mája 2020 č. S08817-2020-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2020
12/2020 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Záchrannej zdravotnej služby Bratislava
10/2020 Vestník MZ SR Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore rádiológia
15/2020 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
11/2020 Vestník MZ SR Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 2. júna 2020, ktorou sa ustanovujú zdravotné dôvody pre výnimku z obmedzenia distribúcie osobných ochranných prostriedkov a podrobnosti o preukazovaní týchto zdravotných dôvodov
r2/c0/2020 Vestník MZ SR Tvorba nových a inovovaných preventívnych a štandardných klinických postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe
r3/c0/2020 Vestník MZ SR Tvorba nových a inovovaných preventívnych a štandardných klinických postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe
13/2020 Vestník MZ SR Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre štandardné diagnostické postupy a štandardné terapeutické postupy
21/2020 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Trenčín
20/2020 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Trnava
18/2020 Vestník MZ SR Štatút odborných pracovných skupín na vypracovanie postupov pre výkon prevencie
19/2020 Vestník MZ SR Štatút komisie verejného obstarávania pre organizácie v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.