Predpisy v roku 2015

Číslo Názov predpisu
1/2015 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Nitra
2/2015 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. Z 214/2015-OF zo 14. mája 2015, ktorým sa dopĺňa odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky číslo: OF/1111/2011 z 24. novembra 2011, ktorým sa usmerňuje počet balení lieku s obsahom drogového prekurzora potrebných na jeden liečebný cyklus.
4/2015 Vestník MZ SR Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne.
3/2015 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S02622-OL-2015 z 13. mája 2015 o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2015.
5/2015 Vestník MZ SR Dodatok č. 1 k Štatútu Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie
6/2015 Vestník MZ SR Odporúčané výživové dávky pre obyvateľstvo v Slovenskej republike (9. revízia)
7/2015 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 22. júna 2015, ktorým sa ustanovujú kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie
10/2015 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina
8/2015 Vestník MZ SR Odborné usmernenie MZ SR o postupe zdravotníckych pracovníkov pri ohrození seniorov násilím
9/2015 Vestník MZ SR Dodatok č. 2 k Štatútu Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie
12/2015 Vestník MZ SR Štatút etickej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
13/2015 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina
14/2015 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 27. októbra 2015, č. 07045-42/2015-OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov
11/2015 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. marca 2015 č. S08975-OL-2014, ktorým sa ustanovujú požiadavky na jedlú soľ v potravinách
16/2015 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 2. decembra 2015, č. Z52095-2015-OZS, ktorým sa mení odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o lekárskom poukaze na individuálne zhotovenú stomatologickú zdravotnícku pomôcku na mieru zo dňa 17. 12. 2013, č. 57602-OZS-2013
17/2015 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 2. decembra 2015, č. 52134-2015-OZS ktorým sa mení odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vedení zdravotnej dokumentácie v špecializovanej ambulancii zubného lekárstva zo dňa 29.2.2012, č. 01529-OZS-2012
18/2015 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti dospelým pacientom s dyslipidémiou v ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
15/2015 Vestník MZ SR Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore vnútorné lekárstvo
19/2015 Vestník MZ SR Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2015 č. 09467/2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá kódovania chorôb a pravidlá kódovania zdravotných výkonov
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.