Čiastka č. 0/2017 Vestník MZ SR

Vydaná dňa:
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/2017 Vestník MZ SR Štatút Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 01.01.2017
2/2017 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina 22.11.2016
3/2017 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej liečebne Samuela Bluma v Plešivci 02.11.2016
4/2017 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej liečebne Sučany 02.11.2016
5/2017 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej nemocnice Hronovce 02.11.2016
6/2017 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela Pezinok 02.11.2016
7/2017 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej nemocnice Profesora Matulaya Kremnica 02.11.2016
8/2017 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej nemocnice Veľké Zálužie 02.11.2016
9/2017 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Bratislava, skrátene „UNB“ 02.11.2016
10/2017 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice 02.11.2016
11/2017 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Martin 02.11.2016
12/2017 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Záchrannej služby Košice 02.11.2016
13/2017 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Záchrannej zdravotnej služby Bratislava 02.11.2016
14/2017 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Zdravých regiónov 22.12.2016
15/2017 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o očkovacích postupoch vykonávaných v inom veku a inom intervale ako v rámci schémy pravidelného povinného očkovania osôb v Slovenskej republike 13.03.2017
16/2017 Vestník MZ SR Dodatok č. 1 k Štatútu Komisie verejného obstarávania pre organizácie v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 13.03.2017
17/2017 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Bratislava 01.02.2017
18/2017 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národnej transfúznej služby SR 15.02.2017
19/2017 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava 01.03.2017
20/2017 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Martin 01.03.2017
21/2017 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice 01.03.2017
22/2017 Vestník MZ SR Dodatok č. 1 k Štatútu Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií 04.05.2017
23/2017 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice Košice 01.04.2017
24/2017 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 01.04.2017
25/2017 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela Pezinok 01.04.2017
26/2017 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 01.04.2017
27/2017 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Záchrannej zdravotnej služby Bratislava 01.04.2017
28/2017 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 01.04.2017
29/2017 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Trnava 01.04.2017
30/2017 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného onkologického ústavu v Bratislave 01.04.2017
31/2017 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky 01.04.2017
32/2017 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica 01.04.2017
33/2017 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 03240-OL-2017 zo 17. mája 2017 o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2017 31.05.2017
34/2017 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Trenčín 01.05.2017
35/2017 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národnej transfúznej služby SR 01.05.2017
36/2017 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina 01.05.2017
37/2017 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Nitra 15.05.2017
38/2017 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného centra zdravotníckych informácií 15.05.2017
39/2017 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu reumatických chorôb 01.05.2017
40/2017 Vestník MZ SR ZÁSADY AKREDITÁCIE na uskutočňovanie študijných programov 01.08.2017
41/2017 Vestník MZ SR Štatút Odborných pracovných skupín Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre štandardné diagnostické postupy a štandardné terapeutické postupy 31.07.2017
42/2017 Vestník MZ SR Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre tvorbu, implementáciu a revíziu štandardných diagnostických postupov a štandardných terapeutických postupov 31.07.2017
43/2017 Vestník MZ SR Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Nemocnica Rázsochy (ďalej aj „Nemocnica Rázsochy") 01.06.2017
44/2017 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky 01.06.2017
45/2017 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Záchrannej služby Košice 01.07.2017
46/2017 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 01.07.2017
47/2017 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu reumatických chorôb 01.07.2017
48/2017 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o organizačných a liečebných postupoch prostredníctvom používania mobilnej aplikácie u pacientov pri akútnom infarkte myokardu s eleváciou ST na EKG a pri náhlej cievnej mozgovej príhode 20.09.2017
49/2017 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného centra zdravotníckych informácií 15.09.2017
50/2017 Vestník MZ SR Dodatok č. 1 k Štatútu Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý bol uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 31. januára 2017, čiastka 1-6, ročník 65 20.09.2017
51/2017 Vestník MZ SR Dodatok č. 1 k Štatútu Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania 20.09.2017
52/2017 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej liečebne Sučany 15.08.2017
53/2017 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. októbra 2017, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004, č. 608/9/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu v znení neskorších predpisov 01.11.2017
54/2017 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zlúčení Detskej ozdravovne Kremnické Bane s Psychiatrickou nemocnicu Profesora Matulaya Kremnica 14.10.2017
55/2017 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. novembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 2. januára 2016 č. S06601-OL-2015 o požiadavkách na sledovanie krvi, zložiek z krvi a transfúznych liekov, na formu a spôsob oznamovania závažných nežiaducich reakcií a závažných nežiaducich udalostí a na vyhodnocovanie ich príčin a na normy a špecifikácie súvisiace so systémom kvality v transfuziologických zariadeniach 01.01.2018
56/2017 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S00923-2017-OL z 13. decembra 2017, ktorým sa mení výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2015 č. 09467/2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá kódovania chorôb a pravidlá kódovania zdravotných výkonov v znení opatrenia č. S07880-OL-2016 01.01.2018
57/2017 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 15.11.2017
58/2017 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Bratislava, skrátene „UNB" alebo „organizácia" 01.12.2017
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.