Predpisy v roku 2019

Číslo Názov predpisu
1/2019 Vestník MŽP SR Oznámenie o ponuke na bezodplatný prevod správy geologického diela - banské dielo - podzemný sklad výbušnín Jasenie
2/2019 Vestník MŽP SR Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky skupina produktov : Biodegradovateľné plastové materiály a produkty z nich
3/2019 Vestník MŽP SR Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025
4/2019 Vestník MŽP SR Oznam - Dovoz rohov nosorožcov na Slovensko je pozastavený
5/2019 Vestník MŽP SR Oznámenie MŽP SR o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu produktov Cementy
6/2019 Vestník MŽP SR Oznámenie MŽP SR o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu produktov Betónové strešné krytiny
7/2019 Vestník MŽP SR Zoznam odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené