Predpisy v roku 2015

Číslo Názov predpisu
2/2015 Vestník MŽP SR Akčný plán pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020
4/2015 Vestník MŽP SR Zoznam odborne spôsobilých osôb podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 113/2006 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie.
9/2015 Vestník MŽP SR Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020
1/2015 Vestník MŽP SR Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky skupina produktov: Plynové infražiariče
3/2015 Vestník MŽP SR Smernica Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 28. januára 2015 č. 1/2015 – 7. na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia
5/2015 Vestník MŽP SR Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky skupine produktov: Okná a vonkajšie dvere
6/2015 Vestník MŽP SR Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky skupine produktov: Izolačné materiály
7/2015 Vestník MŽP SR Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálna skupina produktov: Sorpčné materiály
8/2015 Vestník MŽP SR Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálna skupina produktov: Biodegradovateľné plastové materiály a produkty z nich
12/2015 Vestník MŽP SR Zoznam odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny podľa § 55 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – fyzické osoby
13/2015 Vestník MŽP SR Zoznam odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny podľa § 55 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – právnické osoby
10/2015 Vestník MŽP SR Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 23. novembra 2015 č. 34/2015 – 1.6. o vydaní štatútu Environmentálneho fondu
11/2015 Vestník MŽP SR Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 9. septembra 2015 č. 1/2015 o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.