Predpisy v roku 2013

Číslo Názov predpisu
2/2013 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia Košice č. 4/2012 zo dňa 15. decembra 2012, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia pre katastrálne územie mesta Košice a katastrálne územia obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany, Veľká Ida a znečisťujúcu látku PM10
3/2013 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia Košice č. 5/2012 zo dňa 15. decembra 2012, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia pre katastrálne územie mesta Krompachy a znečisťujúcu látku PM10
4/2013 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia Košice č. 6/2012 zo dňa 15. decembra 2012, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia pre katastrálne územie mesta Strážske a znečisťujúcu látku PM10
8/2013 Vestník MŽP SR Metodický pokyn Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 28. marca 2013 č. 1/2013-7 na klasifikáciu uzavretých a opustených úložísk odpadov z ťažobného priemyslu
1/2013 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Obvodného úradu životného prostredia Nitra č. 1/2013 zo dňa 15. januára 2013, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia pre katastrálne územie mesta Nitra a znečisťujúcu látku PM10
5/2013 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Obvodného úradu životného prostredia Trnava č. 1/2013 zo d ňa 02. 01. 2013, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia pre katastrálne územie mesta Trnava a tuhé znečisťujúce látky PM10
6/2013 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Obvodného úradu životného prostredia Trenčín č. 1/2013 zo dňa 15.januára 2013, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia pre katastrálne územie mesta Trenčín a znečisťujúce látky PM10 a PM2,5
7/2013 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Obvodného úradu životného prostredia Trenčín č. 2/2013 zo dňa 15.januára 2013, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia pre katastrálne územie mesta (obce) Valaská Belá, Rudnianska Lehota, Nitrianske Rudno, Dolné Vestenice, Oslany, Nitrica, Bystričany, Horná Ves, Kocurany, Bojnice, Čereňany, Lehota pod Vtáčnikom, Cigeľ, Temeš, Čavoj, Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou, Nitrianske Sučany, Kostolná Ves, Dlžín, Horné Vestenice, Handlová, Prievidza, Podhradie, Radobica, Chrenovec – Brusno, Veľká Čausa, Jalovec, Chvojnica, Nitrianske Pravno, Poruba, Nevidzany, Ráztočno, Kamenec pod Vtáčnikom, Zemianske Kostoľany, Kanianka, Šutovce, Lazany, Kľačno, Opatovce nad Nitrou, Seč, Nováky, Koš, Sebedražie, Liešťany, Lipník, Malá Čausa, Malinová, Poluvsie, Nedožery – Brezany, Tužina, Pravenec a znečisťujúcu látku PM10
10/2013 Vestník MŽP SR Zoznam autorizovaných osôb podľa zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (k 01.03.2013)
9/2013 Vestník MŽP SR Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky skupina produktov CEMENTY
11/2013 Vestník MŽP SR Oznámenie o určení skupiny produktov a osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky: skupina produktov Betónové strešné krytiny
12/2013 Vestník MŽP SR Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky skupina produktov: Vykurovacie kotly na plynné palivá vybavené horákom s ventilátorom alebo atmosférickým horákom
16/2013 Vestník MŽP SR Zoznam odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny - Právnické osoby
17/2013 Vestník MŽP SR Zoznam odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny - Fyzické osoby
13/2013 Vestník MŽP SR Oznámenie osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu produktov: Lepidlá a tmely
14/2013 Vestník MŽP SR Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu produktov: Tuhé ušľachtilé biopalivá
15/2013 Vestník MŽP SR Oznámenie o ponuke na prevod vlastníctva geologického diela vrtu P-6 Pukanec – Majere, časť Teplá voda BEZODPLATNÝM PREVODOM
S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.