Predpisy v roku 2012

Číslo Názov predpisu
7/2012 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia Nitra č. 1/2011 zo 14. januára 2011, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Palárikovské lúky
8/2012 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia Nitra č. 2/2011 zo 14. januára 2011, ktorou sa zrušuje ochrana niektorých chránených stromov v Nitrianskom kraji
9/2012 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia Nitra č. 3/2011 zo 14. januára 2011, ktorou sa zrušuje ochrana chránených areálov Beladický park, Hajnovoveský park, Hokovský park, Hornolefantovský park, Hornosemerovský park, Kynecký park, Lefantovský park, Malantský park, Mojmírovský park, Park Janka Kráľa, Park pri hrobke Migazziovcov, Pustochotársky park, Santovský park, Tajniansky park a Veľkozálužský park
10/2012 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 1/2011 z 20. mája 2011, ktorou sa vyhlasuje ochrana chráneného stromu Vyšnoorlícka lipa
11/2012 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 2/2011 z 20. mája 2011, ktorou sa zrušuje ochrana chráneného stromu Ražňanská lipa
1/2012 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 12/2011 zo 16. novembra 2011, ktorou sa zrušuje ochrana chráneného areálu Kochova záhrada
2/2012 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 13/2011 zo 16. novembra 2011, ktorou sa zrušuje ochrana chráneného stromu Smrek pichľavý na Malej ulici
3/2012 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 14/2011 z 9. decembra 2011, ktorou sa zrušuje ochrana chráneného areálu Kátovské jazero
4/2012 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 15/2011 z 9. decembra 2011, ktorou sa zrušuje ochrana chráneného areálu Padelek
5/2012 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 16/2011 z 9. decembra 2011, ktorou sa zrušuje ochrana chráneného areálu Starý rybník
6/2012 Vestník MŽP SR Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 17/2011 z 9. decembra 2011, ktorou sa zrušuje ochrana chráneného areálu Lipnica
13/2012 Vestník MŽP SR Zoznam odborne spôsobilých osôb podľa § 9 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a E V I D E N C I A pečiatok podľa § 12 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z, ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 340/2010 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon. Aktualizované k 1.1.2012.
14/2012 Vestník MŽP SR Zoznam právnických a fyzických osôb oprávnených vykonávať geologické práce podľa § 4 ods.1 písm. a) zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov. (Aktualizované k 01.01.2012)
15/2012 Vestník MŽP SR Zoznam rozhodnutí o určení organizácie, ktorá bude evidovať a zabezpečovať ochranu výhradného ložiska (Aktualizované k 01.01.2012)
16/2012 Vestník MŽP SR Zoznam rozhodnutí o výhradnom ložisku (nevyhradený nerast) (Aktualizované k 01.01.2012)
17/2012 Vestník MŽP SR Zoznam prieskumných území k 01.01.2012.
18/2012 Vestník MŽP SR Metodický pokyn na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia
19/2012 Vestník MŽP SR Program odpadového hospodárstva SR na roky 2011 až 2015
12/2012 Vestník MŽP SR Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky skupina produktov plynové infražiariče
20/2012 Vestník MŽP SR Oznámenie o určení skupiny produktov a o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky skupina produktov: Okná a vonkajšie dvere
21/2012 Vestník MŽP SR Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky skupina produktov : Biodegradovateľné plastové materiály a produkty z nich
22/2012 Vestník MŽP SR Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky skupina produktov: Sorpčné materiály
23/2012 Vestník MŽP SR Oznámenie o ponuke na prevod vlastníctva geologického diela vrtu RH–1 Handlová BEZODPLATNÝM PREVODOM
24/2012 Vestník MŽP SR Oznámenie o ponuke na prevod vlastníctva geologického diela vrtu RT–1 Rajecké Teplice BEZODPLATNÝM PREVODOM
25/2012 Vestník MŽP SR Oznámenie o ponuke na prevod vlastníctva geologického diela vrtu HŠ-3 Pukanec - Majere BEZODPLATNÝM PREVODOM
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.