Čiastka č. 5/2018 Vestník MŽP SR

Vydaná dňa: 02.11.2018
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
6/2018 Vestník MŽP SR Zoznam odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny podľa § 55 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – Fyzické osoby 02.11.2018
7/2018 Vestník MŽP SR Zoznam odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny podľa § 55 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - Právnické osoby 02.11.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené